czwartek, 22 lutego 2018

Specyfika teologii jako nauki

Teologia to specyficzna dziedzina. Jedni traktują ją jako naukę. Drudzy tylko za pseudonaukę. Poznajmy bliżej teologię oraz jej specyfikę po kątem naukowym.

teologia jako nauka

Teologia jako nauka

Nauka, zwana też wiedzą naukową, obok wiedzy potocznej, wiedzy artystyczno-rzemieślniczej, wiedzy spekulatywnej i wiedzy irracjonalnej, stanowi jeden z rodzajów wiedzy. Ze względów poznawczych uznaje się ją za wiedzę najlepszą, bo najlepiej charakteryzującą rzeczywistość złożoną z natury i kultury. Wszystko przez to, że nauka zawsze posiada badający coś wyspecjalizowany podmiot, poddany badaniu konkretny przedmiot, właściwą metodę badania oraz cel tego badania. Teologię traktuje się więc jako naukę, bo w pełni spełnia te warunki.

Teologia a filozofia oraz inne nauki

Teologia nie tyle zajmuje się rzeczywistością, ile ponadrzeczywistością. Rzeczywistością zajmuje się między innymi filozofia, traktując ją ogólnie i pod kątem wyjaśnień ostatecznych. Fragmentami rzeczywistości zajmują się z kolei wszelkie inne nauki, na przykład biologia przyrodą ożywioną, a antropologia czy psychologia człowiekiem. Teologia stosuje metodę negatywną opartą na przyjmowaniu czegoś wiarą i wyjaśnianiu tego rozumem, a filozofia i inne nauki stosują metodę pozytywną opartą na jedynie przyjmowaniu czegoś rozumem i wyjaśnianiu tego za jego pomocą.

Tematyka teologii

Jeżeli teologia traktuje o rzeczywistości i ponadrzeczywistości, to traktuje o Bogu. Zresztą etymologicznie słowo teologia wywodzi się od słów Bóg i nauka, a więc to nauka o Bogu. Bada Go ona jednak nie tylko od strony samego Boga, czyli Stwórcy i Zbawcy, ale też w relacji do jego stworzeń, na czele w relacji do ludzi.

Teologie konkretnych wyznań

Na Ziemi istnieje wiele wyznań – cztery największe to: judaizm, chrześcijaństwo, islam i hinduizm [chrześcijaństwo dzieli się na katolicyzm, prawosławie, protestantyzm]. Każde wyznanie posiada swoją teologię, na przykład chrześcijaństwo bada i uznaje za prawdziwą teologię chrześcijańską. Konkretne teologie nie muszą, ale mogą się ze sobą ścierać, co może przynosić ciekawe wnioski i argumenty do dalszych badań.

Dyscypliny teologii

Z racji tego, że do najbardziej rozpowszechnionych i popularnych teologii należy teologia chrześcijańska, a dokładniej teologia katolicka, to na jej przykładzie przeanalizowane zostaną w niniejszym artykule jej główne dyscypliny. Teologia biblijna to dyscyplina teologii zajmująca się Pismem Świętym. Teologia dogmatyczna to dyscyplina teologii zajmująca się głównymi zagadnieniami doktryny chrześcijańskiej, w oparciu o Pismo Święte, Świętą Tradycję oraz Nauczanie Kościoła – na przykład: Bogiem [trynitologia], Synem Bożym [chrystologia], Duchem Świętym [pneumatologia], Matką Bożą [mariologia], aniołami [angelologia], diabłami [demonologia], ludźmi [antropologia], stworzeniami [kreatologia], czasami ostatecznymi [eschatologia]. Teologia fundamentalna to dyscyplina teologii argumentująca zasadność chrześcijaństwa. Teologia duchowości to dyscyplina teologii zajmująca się życiem duchowym człowieka. Teologia moralna to dyscyplina teologii zajmująca się czynami ludzkimi w świetle Objawienia. Teologia pastoralna to dyscyplina teologii zajmująca się relacją między człowiekiem a ludźmi, światem współczesnym i Kościołem.

Źródło: Holy Art


poniedziałek, 19 lutego 2018

Promocja: Góra Zapomnienia

Dziś promocja ostatniej jak na razie bajki dla dzieci, także w formie elektronicznej, czyli e-booka. Cena równie atrakcyjna, jak poprzednich bajek - niecałe 4 zł.

e-booki bajki katolickie dla dzieci

"Góra Zapomnienia" to rzadko spotykana bajka, w której udział bierze Pan Bóg, choć nie jest ona o Nim. Bajka opowiada o chłopcu, który swoją miłością i postępowaniem zaskarbił sobie życzliwość Boga, i którego Pan Bóg ratuje z opresji, w którą wpędzili go źli koledzy. Bajka idealna dla katolickich dzieci, których rodzice chcą poprzez tę formę wypowiedzi uczyć Boga.
Prezentowany e-book występuje w dwóch formatach: jako pdf i jako ePub. Cena promocyjna to tylko 3,95 zł, a więc cena bardzo przystępna :)

Oto link do darmowego fragmentu (do wyboru: pdf lub ePub): darmowy fragment.

A tutaj link do Centrum Sprzedaży: Centrum Sprzedaży.

Książkę można kupić także w formacie mobilnym (ePub, mobi lub fb2) lub w wersji papierowej korzystając z serwisu Ridero. Oto link do strony książki w tym serwisie: Góra Zapomnienia.

Zapraszamy!


Ciekawe artykuły:

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

poniedziałek, 5 lutego 2018

Promocja: O tym, jak mysz przestraszyła kota

Dziś promocja kolejnej bajki dla dzieci pt. "O tym, jak mysz przestraszyła kota". Cena - podobnie jak poprzedniej bajki - wynosi poniżej 2 zł :)
darmowe e-booki
Jest to bajka o wspólnym życiu zwierząt w opuszczonym domu, w którym kot pełni rolę gospodarza.

Prezentowany e-book występuje w dwóch formatach: jako pdf i jako ePub. Cena promocyjna to tylko 1,95 zł, a więc cena bardzo przystępna :)

Oto link do darmowego fragmentu (do wyboru: pdf lub ePub): darmowy fragment.

A tutaj link do Centrum Sprzedaży: Centrum Sprzedaży.

Książkę można kupić także w formacie mobilnym (ePub, mobi lub fb2) lub w wersji papierowej korzystając z serwisu Ridero. Oto link do strony książki w tym serwisie: O tym, jak mysz przestraszyła kota.


Książka dostępna jest także w serwisie Virtualo: O tym, jak mysz przestraszyła kota.

Zapraszamy!

  


Ciekawe artykuły:

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki