wtorek, 15 października 2019

Zabawa "Zgadnij słowo" w Delphi część 2

<<-- Przejdź do części 1

4. Gdy naciśniesz przycisk „Sprawdź”


Pierwsza część kodu procedury sprawdzającej jest identyczna z tymi rozwiązaniami, które stosowaliśmy już nie raz w poprzednich zabawach, pomijamy więc komentarz do niej.

Zupełnie nowym rozwiązaniem w naszych dotychczasowych projektach jest możliwość podpowiedzi, w przypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi:

begin
ShowMessage('Niestety źle'); //wyświetl komunikat o złej odpowiedzi
Niepoprawne:=Niepoprawne + 1; //dodaj punkt do niepoprawnych odpowiedzi

ShowMessage(('Powtórzę jeszcze raz: Słowo ma ' + IntToStr(Ilosc_liter) + ' liter. Zaczyna się na literę ' + Litera1 + '. Druga litera to ' + Litera2 + ' , a kończy na literę ' + Litera3));

Po wyświetleniu komunikatu o złej odpowiedzi i zwiększeniu liczby niepoprawnych odpowiedzi w tabeli wyników wprowadzamy nasze nowe rozwiązanie, czyli podpowiedź.

Zgodnie z założeniem program zdradzi nam, jaka jest druga litera słowa. Razem z poprzednimi informacjami, czyli jaka jest pierwsza i ostatnia litera oraz, z ilu liter składa się słowo, zostaje ona podana w pojawiającym się komunikacie ShowMessage, który wyświetli ponowne zapytanie.

W podobny sposób możemy wprowadzać kolejne podpowiedzi, zdradzając, jakie są kolejne litery słowa. Aby zapanować nad tymi podpowiedziami, będziemy musieli stworzyć system liczenia, która to z kolei nieudana próba odpowiedzi. System taki możemy wykonać na przykład na bazie dodatkowej zmiennej, zliczającej próby i zespołu warunków, na przykład:

środa, 9 października 2019

Zabawa "Zgadnij słowo" w Delphi część 1

Proponujemy jedną z najciekawszych zabaw, jakie przygotowaliśmy w poradach programowania w języku Delphi. Będzie ona oparta na klasycznej zabawie dziecięcej typu: Zgadnij słowo, o którym pomyślałem. Słowo ma pięć liter. Zaczyna się na literę „A”, a kończy na literę „S”.

programy w delphi

Założenia i opis programu:
Po naciśnięciu przycisku START program losuje słowo do odgadnięcia, podając nam tylko, z ilu liter się składa oraz, jaka jest jego pierwsza i ostatnia litera.


W pole edycyjne wpisujemy słowo, które – jak przypuszczamy – jest tym słowem szukanym i naciskamy przycisk „Sprawdź”. Procedura sprawdzająca ocenia odpowiedź i wyświetla komunikat informujący nas o poprawności lub niepoprawności odpowiedzi oraz zlicza ilość odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych.


Aby zabawę uczynić nieco łatwiejszą, wprowadzamy zasadę, że po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi, program powtórzy swoje podpowiedzi, tym razem jednak podając także informację o tym, jaka jest druga litera.


Słowo możemy odgadywać w dowolnej ilości prób, jednak po nieodgadnięciu słowa, program za każdym razem zwiększy w tabeli wyników ilość niepoprawnych odpowiedzi.


Kiedy stracimy już zaufanie do programu, że wybrał dla nas rzeczywiste słowo, będziemy mogli nacisnąć przycisk „Pokaż słowo”, aby program wyświetlił je nam.

Potrzebne komponenty:
Button1 – przycisk „Start”,

Button2 – przycisk „Sprawdź”,

Button3 – przycisk „Pokaż słowo”,

Edit1 – pole edycyjne do podawania odpowiedzi,

Label1 – etykieta wyświetlająca napis „Podaj słowo”,

Label2 – etykieta wyświetlająca napis „Wyniki”,

Label3 – etykieta wyświetlająca napis „Poprawne”,

Label4 – etykieta wyświetlająca napis „Niepoprawne”,

Label5 – etykieta wyświetlająca ilość poprawnych odpowiedzi

Label6 – etykieta wyświetlająca ilość niepoprawnych odpowiedziPrzy pomocy Inspektora Obiektów zmieniamy nazwy komponentom, modyfikując właściwość Caption:Komponent    NazwaButton1  START

Button2  Sprawdź

Button3  Pokaż słowo

Edit1    (kasujemy nazwę)

Label1   Podaj słowo

Label2   Wyniki

Label3   Poprawne

Label4  Niepoprawne

Label5   0

Label6   0

Oto wstępny wygląd programu:

nauka delphi
Okno programu "Zgadnij słowo"

Komentarz:Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki